Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
Kristiania, 4. juni 1921

Politiets resolutte opptreden ved de første opprørsforsøk har øvet sin gagnlige virkning. Det har siden vært fullstendig ro.

Avisene utkommer nå som vanlig. Forstadsbanene er på ny i gang. Da man averterte efter nye folk, meldte der seg masser, og da funksjonærene fikk rede på dette, ba de pent om å bli inntatt i sine plasser og gjenoppta arbeidet. Det forlyder, at det samme vil bli tilfelle med sporvognene om kort tid.

Elektrisitetsverket har den hele tid vært i virksomhet, idet Samfunnshjelpen har skaffet de fornødne funksjonærer. Også gassverket, der har stått i noen tid, er kommet i gang ved samme hjelp.

Frykten for brødmangel har også vist seg ganske grunnløs. Bakermesterne og brødfabrikken, også med assistanse av Samfunnshjelpen, har skaffet mer enn tilstrekkelig brød til hovedstadens befolkning. Og de streikende har med glede forsynt seg med det av "streikebrytere" bakte brød. Melkeforsyningen har også gått utmerket. Politi og folk fra Samfunnshjelpen har ledsaget melkevognene, for at ombringelsen kunne foregå helt uforstyrret.

Hovedstadens befolkning merker så og si intet til den storstreik, der skulle bringe samfunnsmaskineriet til å stanse.

Det eneste, der er litt sjenerende, er mangelen på renovasjon. For oss, der har vannklosetter, og som kan brenne søppelen på våre sentralvarmeanlegg, gjør det jo intet. Men for de mange, der ennå har bøttesystemet, må det jo være litt plagsomt. Men man ser om aftenen mange pene mennesker, der når mørket faller på, kommer dragende med sine bøtter for å tømme dem på de av sunnhetsvesenet anviste steder.

Arbeiderne føler selv at slaget er tapt. Fra de fleste steder av landet kommer der daglig meddelelser om at arbeiderne ved de forskjellige bedrifter har brutt ut og gjenopptatt arbeidet. Misfornøyelsen med ledelsen blir daglig mer og mer høylytt innen arbeidernes rekker. Der knurres overalt. Og man behøver ikke å være noen stor spåmann for å forstå, at om få dager vil ledelsen se seg nødt til å avblåse hele streiken.