Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
3. mars 1921

I dag ble onkel Ferdinand begravet med all den enkelhet og beskjedenhet, han selv hadde ønsket. Ingen taler og kransepålegginger med hostende lovtaler eller skurrende ord. Kun ritualet ble lest og en salme sunget.

Marskalker var stiftamtmann Gram, hans kollega i statsrådsavdelingen i Stockholm, og hans tidligere kollega i Høyesterett, assessor Reimers.