Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Desember 1920

Jernbanestreiken er, som det kunne ventes, endt med nederlag for jernbanefunksjonærene. Det viste seg, at samfunnet til tross for alt kunne skaffe de nødvendige levnetsmidler til byene, og at også personbefordringen ved hjelp av automobiler kunne opprettholdes så noenlunde. Streiken hadde heller aldri vært populær blant de eldre jernbanefunksjonærer, men var satt i scene vesentlig av de yngre, der var inntatt som ekstraarbeidere. Da de eldre litt efter litt vendte tilbake til sitt arbeid, og der efterhånden kunne settes opp flere og flere tog, skjønte streikeledelsen at slaget var tapt, og streiken ble avblåst.