Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
2. desember 1920

I går var jeg i en liten middag for kongen hos Hieronymus Heyerdahl og forleden i en lignende hos Lorentz Boeck og frue. Når dronningen er i England, benytter nok kongen riktig anledningen til å besøke sine venner og får derved også anledning til å lære endel andre mennesker å kjenne. Han var begge steder i et utmerket humør, men hans vesen er dog noe mer dempet enn tidligere, hva der jo kun er av det gode. I middagen hos Boecks satt jeg ved siden av ham og fikk således anledning til å tale atskillig med ham. Han uttalte bl.a., at han trodde, at utenriksminister Michelet nå hadde fått øynene opp for, at hans forgjenger Ihlen ikke hadde vært det "misfoster", han gjerne ville gjøre ham til, mens han var i opposisjonen, men at Ihlen under de vanskelige forhold under krigen hadde ytet meget og godt arbeid for Norge.

Hos Heyerdahl dreide samtalen seg selvfølgelig mest om den i dag utbredte jernbanestreik. Kongen ser nokså mørkt på fremtiden, da han tror, at det vil vare lenge, før bolsjevismen knekkes, og man kan ikke ha noen oversikt over, hvilke ravager den kan ha medført til den tid. Også kongen tror, at det er jødene, der har satt mange av de onde krefter i bevegelse.