Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
20. juni 1920

Som det var å forutse, har høyre overtatt regjeringsmakten med advokat Halvorsen som ministerpresident og advokat Michelet som utenriksminister. Ministeriet består utelukkende av nåværende eller forhenværende stortingsmenn. Det er jevnt dyktige menn, som sikkert vil forsvare sine stillinger, og der som departementssjefer betydelig vil fordunkle sine forgjengere. Ministeriets største kraft er sikkert sosialministeren, advokat Klingenberg fra Trondhjem.

Statsminister Halvorsen er en dyktig advokat, en helt igjennom rettsindig og hederlig mann. Alt, hva der heter fantasi og intuisjon ligger ham dog så fjernt som mulig, og jeg tror, at uten disse egenskaper kommer aldri en politiker til å bli noen statsmann av betydning.

Utenriksminister Michelet kjenner jeg jo helt fra min ungdom. Han har en betydelig intelligens og et lett hode, men han er samtidig meget løs og upålitelig, og han har i sin løsmunnethet en for en diplomat meget uheldig egenskap. Han var en av de få nordmenn, som mens tyske ubåter torpederte våre skip uten å gjøre endog forsøk på å redde mannskapene, fant det passende å frekventere den tyske minister hr. von Hintzes salonger, hvilket ikke har hindret ham fra, da sakene tok en for tyskerne så uheldig vending, å late som om han aldri i sitt liv hadde vært tyskvennlig. Han er smidig og har lett for å redde seg ut av en situasjon. Han besitter således selv mange av de egenskaper, den tidligere utenriksminister Ihlen hadde, og som høyre angrep ham så sterkt for, og det synes derfor nokså eiendommelig, at høyre har tatt ham som utenriksminister, særlig da hans anseelse i Stortinget heller ikke var særdeles stor. Det forlyder imidlertid, at høyre nødig ville ha ham som sin fører i Stortinget, hva det ikke var så lett å komme utenom, efterat de andre mer fremragende høyremenn er gått inn i regjeringen.