Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
22. juni 1920

Kongen ga nylig en avskjedsmiddag for ministeriet Knudsen. Det forlyder, at Gunnar Knudsen der holdt en av sine vanlige taktløse taler. Han proklamerte at som jo alle visste, var han republikaner og fant republikken å være den rette statsform, men han måtte jo si, at efter at han hadde lært kongen å kjenne, kunne der ikke finnes noen mer skikket for sin gjerning, og hvis kronprinsen fulgte i sin fars fotspor, trodde han å kunne garantere, at Norge ville bli en av de stater, hvor man sist avskaffet kongedømmet.

Jeg har fått forlydendet bekreftet av en av dem, der var til stede ved middagen, og likeledes at justisminister Blehr, da man efter middagen spaserte i parken og støtte på en vaktpost, spøkende skulle ha sagt at det var rimelig, at kongen hadde militærvakt her, når han hadde en republikaner i huset.

-----

Den franske konsul her, mr. Grandioux og frue hadde i går aftes en mottakelse, for at venner av den franske legasjon skulle stifte bekjentskap med den nye franske minister mr. Pralon og frue. Minister Pralon lot til å være meget elskverdig og interessert, men hverken han eller hans frue gjorde noe distingvert inntrykk. Der har vært en stadig inn- og utflytting i det franske gesantskapshotell i de siste år. Neppe har man lært dem å kjenne, førenn de igjen forflyttes. Og at dette virker høyst uheldig for de bånd, der skulle knyttes mellom de to land, sier seg selv. Og det later heller ikke til, at den franske regjering sender oss det beste av etaten.