Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
12. april 1920

Den nye valglov er nå brakt lykkelig i havn i Danmark, og de nye valg er utskrevet til slutten av denne måned. Efter alt å dømme vil det radikale parti lide atskillige nederlag ved de nye valg, så det ikke er så underlig, at det Zahleske ministerium søkte å klamre seg til taburettene lengst mulig.

Det forlyder, at det er bankdirektør Glückstadt i Landmandsbanken og etatsråd Andersen i Østasiatiske Kompani, der skal ha beveget kong Christian til å vise seg eftergivende og gi ministeriet Liebe på båten.

Man kalte jo i Danmark ministeriet Zahle for "jødeministeriet", ikke alene fordi der var flere jøder i ministeriet, men også fordi man trodde, at det sto under jødisk innflytelse. Nå er det altså igjen jødene, der har trukket i snorene og fått kongen til å danse.

Det er merkelig, hvilken innflytelse jødene nå har i politikken i de fleste land, og det vil nok bli et interessant kapittel i den fremtidige historieskrivning å påvise denne. Intet under, at den antisemittiske bevegelse er i tiltagende ute i Europa.

Heine sier jo, at hvis en jøde er god, er han bedre enn de kristne, hvis han er slett, er han imidlertid også meget slettere enn disse. Og at det nå mangesteds er de mindre gode jøder, der har makten, er visstnok ikke tvilsomt.