Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
15. april 1920

I går var det min svoger statsråd Christian Mathiesens 50-årige fødselsdag. Der var i anledningen stor fest på Linderud. Festbordet var dekket i den store spisesal for ikke mindre enn 75 herrer. Talernes antall var legio – meget velmente, men ikke særlig gode. Kun Sophus Aars var meget heldig, hva han ikke alltid er, og lot sitt rike humør sprudle. Også oberstløytnant Herman Løvenskiold i den humoristiske og direktør Lütcherath i den alvorlige genre holdt gode taler. Masser av blomster og telegrammer med kongen og Chr. Michelsen i teten.