Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
6. april 1920

Påskedagene har brakt en løsning på den politiske krise i Danmark hurtigere og bedre, enn noen kunne ane. Efter at kongen hadde kalt samtlige partiførere til en konferanse og hørt deres uttalelse, har han gitt ministeriet Liebe avskjed og utnevnt et ministerium Friis. Hr. Friis er overformynder og ekstraordinær høyesterettsassessor, men er for øvrig utenfor Danmark et ukjent navn. Også ministeriet Friis er et rent forretningsministerium. Men dette ministerium vil innkalle folketinget påny, bringe den nye valglov i hus og så utskrive valg på grunnlag av denne. Når så de nye valg har funnet sted, er ministeriets misjon endt.

Generalstreiken er avblåst, men spørsmålet er her likesom i Tyskland, om den – engang satt i verk – så lett lar seg innstille. Det var den gamle retning blant sosialistene, der fikk den i stand, opprinnelig mot syndikalistenes vilje, der ikke ville gå til streik på et rent politisk spørsmål. Men de gav til slutt efter, og da vil det nok bli atskillig vanskelig å få dem til å innstille å fiske i rørt vann.