Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
2. desember 1919

Der foregår for tiden i København forhandlinger mellom den russiske sovjet­regjerings representant Litvinow (alias jøden Finkelstein) og en representant for den engelske regjeringen. Offisielt heter det, at forhandlingene kun dreier seg om fangeutvekslinger. Men at der iallfall uoffisielt også pleies fredsforhandlinger er – efter de efterretninger der siver ut – neppe tvilsomt, uaktet Lloyd George hevder at dette er ham ubekjent. Hr. Litvinow har søte ord til England og Amerika og likeså bitre til Frankrike. Grunnen hertil er ikke vanskelig å forstå. Han vet, at England og Amerika kan furnere Russland både med kapital og varer, mens Frankrike ennå er så utmattet av alle lidelser og ødeleggelser, at derfra intet foreløpig er å vente. Som det synes står imidler­tid hr. Litvinow fast på det grunnlag at sovjetregjeringen skal anerkjennes, og at et forlangende om at nye alminnelige valg skal utskrives og resultatet av disse og en ny konstituerende forsamling respekteres, vil bli blankt avvist.

Så lenge de regjerende i Russland ikke vil gi seg på det punkt, burde der imidlertid ikke være tale om for de allierte å innlate seg i fredsfor­handlinger.