Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
3. desember 1919

Likesom kommunevalgene tidligere i høst i landdistriktene i utpreget retning gikk sosialistene imot, har det samme vært tilfelle ved de kommunale valg i byene i disse dager. Her i Kristiania har de tapt sin majoritet i bystyret, og det samme er tilfelle i Bergen og Trondhjem. Ja endog i hr. Egede Nissens by Stavanger har de lidd et stort nederlag.

Her i byen hadde de gamle sosialister med Jeppesen i spissen bøyd kne for bolsjevikene, men manøveren viste seg allikevel mislykket.

Det store spørsmål er, om bolsjevismens ideer efter valgresultatene kan sies å mangle grobunn i Norge. Svaret er uvisst. Som tidene nå er, med lønninger for arbeiderne der langt overstiger prisnivåets stigning, og som har bevirket at arbeidernes levestandard nå ligger høyere enn middelklassens, er det naturlig, at de revolusjonære fraser ikke vinner særlig gjenlyd i massene. Men dette kan neppe vare, og spørsmålet blir, hvorledes de da vil stille seg.

Når staten nå skal øke skatteskruen på alle kanter, er det iallfall en god ting å vite, at kommunenes finanser ikke lenger alene dikteres av sosialistene.

Men også de andre partier blir nødt til å ofre mange millioner for å minske bolignøden, der er tidens mest truende problem, og som vi alle må bringe vårt offer for å lindre.