Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
Kristiania, 15. november 1919

For kort tid siden syntes bolsjevikenes stilling meget kritisk. Overalt tryktes deres armeer tilbake av Denikins og Koltschaks armeer, og Judenitschs armé sto ikke langt fra Petrograds porter. Og man begynte som så mange ganger før å puste lettere og håpe på, at det bolsjevikiske styres dager var talte, og så forandres situasjonen plutselig. Bolsjevikene holder ikke alene stand, men kaster armeene tilbake, og Judenitschs stilling synes mer prekær enn noensinne. Den bolsjevikiske armé må ha dyktige strateger, og det er visst ikke synderlig tvilsomt, at det, likesom det var den tyske generalstab, der befordret Lenin og Trotzky inn i Russland, er det nå tyske offiserer, der tjenestegjør i russernes armeer.

De efterretninger, der kommer fra Russland, er alle så motstridende, at det er helt umulig å danne seg noe klart bilde av situasjonen der, men man har en bestemt følelse av, at alle redsler til tross er bolsjevikenes makt ennå sterk.