Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
Stockholm, 11. november 1919

Grand Hotel

Jeg har tilbrakt noen dager her inne sammen med de øvrige medlemmer av Freia Chocoladefabriks direksjon for å besiktige datterselskapet "Marabou"s nye fabrikk, der nå er kommet i drift. Det later til, at starten har vært god, og at fabrikkens produkter finner alminnelig anerkjennelse. Et av Nordiska Kompaniets store utstillingsvinduer var således helt viet Marabous produkter.

I går var vi i middag hos disponent Almström, Rörstrand porselensfabrikk, der er formann i Marabous direksjon. Almström bor i den 300 år gamle, ærverdige direktørbolig ute på Rörstrand, der for øvrig nå er innlemmet i Stockholms byområde. Når man kommer inn gjennom de gamle jernporter med vakthusene på begge sider, må man uvilkårlig minnes Vilhelm Bergsøes ”Fra den gamle fabrik”.

Vi ble mottatt på det elskverdigste av disponent Almström og frue, der begge er meget livlige og interesserte på alle områder. Middagen ble servert på de forskjelligste sorter av gammelt Rörstrand-porselen, og i værelsene var der en utsøkt samling av porselen fra alle verdens fabrikker. Særlig ble min oppmerksomhet fanget av noe gammelt engelsk porselen – helt svart – fra tiden før Wedgwood­-porselenet – det såkalte Turner-porselen, som jeg tidligere aldri har sett.

Også her i Stockholm er alt forferdelig dyrt, likesom arbeidsforholdene er vanskelige, og skatteskruen synes nå å være satt vel så hårdt på i Sverige som i Norge.

Som et ganske karakteristisk tegn på prisenes stigning nevnte disponent Almström, at mens Rörstrands kullkonto før krigen dreide seg om noe som 200 000 kroner, var den nå oppe i nær 2 millioner.

Vi har det deiligste vær her, kaldt men solrikt og med det herligste måneskinn om aftnene. Utsikten fra mitt værelse her på Grand, med måneskinn og de tente lyktene som speiler seg i Strömmen, og med det vakre slotts mørke masser i bakgrunnen, er av dem som ikke mange byer kan oppvise maken til.