Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
2. juni 1919

I dag kom min nevø Theo hit fra Dresden. Han har søkt om og av soldatrådet fått innvilget sin avskjed som tysk offiser. Han ser merkelig godt ut efter alle de lidelser og anstrengelser, han har gjennomgått under krigens lange og tunge år. At han dog ennå er atskillig nervøs og urolig, er rimelig. Det er ikke småting, han har måttet gjennomgå. Ved en leilighet lå han et helt døgn begravd i en skyttergrav med to lik over seg, fra hvilke blodet strømmet ned over ham.

I Dresden hadde han i den siste tid kunnet få den mat, han behøvde. Selv smør. Men han hadde måttet betale det med 150 mark kiloen!

Han er heldigvis ikke så fanatisk, at man ikke godt kan snakke med ham, om man har forskjellige meninger. I det hele tatt tror jeg, at de som har sett krigens gru på nært hold og kjempet med i ildlinjen, blir man avdempet i sine anskuelser.