Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
30. mai 1919

Det franske Røde Kors har arrangert en utstilling med utsalg her av fransk kunst og kunstindustri. De utstilte gjenstander er forært av franske kunstnere og fabrikanter for å gjøre propaganda for franske varer og gjøre norske kjøpmenn bekjent med disse, og hvor de har å henvende seg i tilfelle av bestillinger og på samme tid yte sitt bidrag til et godt formål. Det franske Røde Kors'' generalsekretær Mr. Maurange har vært her oppe og arrangert utstillingen, likesom den norske bankier T.E. Steen, der ordner med det finansielle, også er kommet hit.

Utstillingen har vært forbundet med mange vanskeligheter, de vanskelige og usikre transportforhold og den franske industris mangel på arbeidskraft og maskiner under krigen, og man har derfor stadig måttet utsette den. Slutten av mai er jo intet heldig tidspunkt, særlig i år, da så mange efter å ha måttet holde seg i ro i krigsårene nå har benyttet anledningen til å reise ut, og selvfølgelig i første rekke alle med de spekkede pengepunger. Den tropiske varme i disse dager og det avsidesliggende lokale – kommunelokalet ved festningen – hemmet sikkert også i noen grad besøket.

Man må imidlertid efter omstendighetene være fornøyd med resultatet; der vil tilflyte det røde kors ca.120 000 francs, efter at utgiftene er dekket, og det er jo ikke så dårlig. Pengene sitter ikke lenger så løst hos folk som for noen måneder siden.

Jeg var medlem av patronagekomiteen, og Barbara var formann i den damekomité, som hadde med selve salget å gjøre. Og på den falt hele arbeidsbyrden. Og den var ikke liten. Barbara har slitt som en hest i de siste uker fra morgen til aften. Og jeg forundrer meg bare over, at hun med sin svake helbred har kunnet holde det ut.

I dag har vi vært til en liten frokost hos ministeren i anledning av utstillingens avslutning. Ministeren overrakte Barbara en meget vakker statuett i hvitt Sèvres–porselen. En dame i en have og med blomster i favnen: "Toute en fleurs".