Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
10. oktober 1918

Wilson har allerede i går gitt svar på prins Max'' fredsforslag, der ble tilstilt ham gjennom den sveitsiske legasjon i Washington.

Svaret former seg som 3 distingte spørsmål til "den keiserlige tyske regjering", som Wilson ønsker besvart for å "forvisse seg om den nøyaktige betydning av den keiserlige kanslers note".

Spørsmålene er:

1) Mener den keiserlige kansler, at den tyske regjering aksepterer presidentens betingelser i hans tale av 8. januar og følgende taler, så at hensikten med opptakelsen av fredsforhandlinger alene er å bli enige om de praktiske detaljer ved deres anvendelse?

2) Vil sentralmaktene øyeblikkelig trekke sine tropper tilbake fra ethvert besatt territorium? Kun under disse betingelser føler presidenten seg berettiget til overfor sine allierte å foreslå fiendtlighetenes opphør.

3) Taler den keiserlige rikskansler nå og alene for de bestående myndigheter, som hittil har ført krigen?

Førenn der foreligger en tilfredsstillende besvarelse av disse spørsmål, kan presidenten ikke gi noe svar på den tyske regjerings anmodning.

President Wilsons note er klar og klok, og enhver uhildet vil gi ham rett i, at det ikke kan nytte å gå til fredsforhandlinger, innen det er skapt full klarhet over disse spørsmål.

-----

Vår gamle venn og min forgjenger som président de l''Alliance Française, kammerherre dr. Aug.C. Mohr, er avgått ved døden natt til fredag den 4. oktober og ble begravet i dag fra Trefoldighetskirken under store æresbevisninger. Frimurerne, hvis ordførende mester kammerherre Mohr hadde vært i de senere år, hadde arrangert begravelsen, og det må sies, at den var vakker og stilfull i enhver henseende. Der var et vell av blomster og levende vekster og den herligste musikk. Og alt gikk som på en strek. Den avdøde hadde jo sin force i arrangements, og han kunne neppe selv ha arrangert sørgefesten vakrere. Kun presten Kjeld Stubs tale var banal og tørr.

Kammerherre Mohr hadde gjennom mange år vist oss så megen elskverdighet og gjestfrihet, at vi alltid vil bevare hans minne i takknemlighet. Hans vakre skikkelse vil være en av dem, man vil savne i byens fysiognomi.