Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
9. oktober 1918

Keiser Wilhelms rolle synes nå å være den å ødelegge et godt inntrykk, som den tyske politiske kursendring ellers bringer. Likesom han efter det siste østerrikske fredsforslag holdt sin dumme tale til arbeiderne i Essen, har han nå like efter prins Max'' fredsforslag utstedt en armébefaling til troppene, hvor han fremdeles vil søke å spille seierherrens rolle. Det er kun en "ærefull fred", han har gitt sitt samtykke til, og hvis ikke fienden aksepterer dette, skal de tyske hjem forsvares "på fremmed grunn".

Uttalelser i det tyske flertallspartis presse antyder, at det ikke er meningen å oppgi iallfall hele Elsass-Lothringen. Skulle dette virkelig være den tyske regjerings oppfatning, er vi sikkert ennå atskillig langt fra fredsavslutning.