Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
5. oktober 1918

Tsar Ferdinand av Bulgaria har abdisert, og kronprins Boris har besteget den bulgarske trone. Samtidig meldes det, at Sobranien enstemmig har vedtatt kapitulasjonen, og er det videre bestemt, at tyskere og østerrikere skal ha rømt Bulgaria innen 4 uker. Også tyskernes håp om splittelse i den bulgarske nasjonalforsamling er således bristet.

Ferdinand "le félon" har således måttet dele kong Konstantins skjebne. Begge har måttet oppgi sine troner, fordi de har vært hallusinert av troen på det tyske sverds uovervinnelighet, og derfor villet knytte sine lands skjebne til den makt, de trodde ville gå ut av kampen som seierherre uten å ta hensyn til, hva de selv og deres land skyldte de nasjoner, der står på den annen side, og med tilsidesettelse av enhver følelse av takknemlighet og politisk velanstendighet.