Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
4. oktober 1918

Verden står sikkert nå overfor epokegjørende begivenheter. Det gjærer og syder i Tyskland, som mer og mer får øynene åpne for, at drømmen om verdenshegemoniet ikke lenger lar seg realisere, og at det nå kun gjelder å redde, hva reddes kan. Hva det først og fremst nå gjelder for dem er å få en regjering, der representerer det tyske folk og riksdagens flertall. Alltyskernes makt er sikkert brutt for alltid. Keiseren har innvilget den tyske rikskansler grev Hertlings avskjedsansøkning, og det ser ut som den badensiske prins Max, der har holdt noen liberale og fredsvennlige taler, der har vakt en viss oppsikt, skal bli hans efterfølger, og at der i ministeriet også skal opptas noen flertallssosialister som Scheidemann og Ebert. Riktignok har disse sosialister under krigen søkt å gjøre seg så "hoffähige" som mulig, men når man erindrer, at før krigen en sosialist ikke fantes verdig til den aller ubetydeligste funksjonærstilling i det tyske embetsverk, og at keiseren endog offentlig betegnet dem som landsforrædere, kan det allikevel ikke nektes, at "farten er upåklagelig". Og systemskiftet innvarsler sikkert store begivenheter.