Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
Kristiania, 19. september 1918

Kong Haakon er i dag vendt tilbake hit efter sitt besøk ved det svenske hoff. Jakob, som har vært med i kongens følge, fortalte, at turen hadde vært i høyeste grad vellykket, og at den svenske kongefamilie hadde gjort alt mulig for å gjøre det hyggelig både for kongen og hans følge. Også den svenske hovedstad hadde gitt kong Haakon en sympatisk og hjertelig mottakelse. Man kan vel derfor trygt si, at isen nå er brutt, og at de to folk i vennskap og samfølelse vil kunne arbeide videre på sin utvikling og også oppta mange felles oppgaver.

Kong Haakons tale ved gallataffelet på Stockholms slott var både vakker og klok. At han dvelte ved kong Oscars minne og hans fortjeneste av, at der ikke kom noe fredsbrudd på den skandinaviske halvøy, bidrog ikke minst hertil. Jakob hadde ved gallamiddagen sittet ved siden av den sosialistiske finansminister hr. Torsson, der hadde vurdert kong Haakons tale meget høyt.

-----

Det russiske kaos er like stort. De venstresosialrevolusjonære har nå også forsøkt et mordattentat mot Lenin, der ble hardt såret, men dog formodes å stå det over. Følgene av attentatet har alene vært, at bolsjevikene øver et rent skrekkregimente og myrder både til høyre og til venstre. Det er ganske betegnende, at Lenin nå fra sitt sykeleie åpent uttaler, at han – for å avverge bevegelsen mot bolsjevikstyret – enn ikke vil ta i betenkning å stifte forbund med den tyske imperialisme.

Av de avsløringer, der nå har funnet sted ved de dokumenter, der fra Petrograd er brakt til Amerika, fremgår det jo imidlertid, at dette forbund lenge har eksistert, likefra den tid da Lenin i tysk blindet jernbanevogn ble ført fra Sveits gjennom Tyskland, belesset med tysk gull for å få revolusjonen i stand og bolsjevikenes herredømme realisert.