Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
Kristiania, 18. september 1918

At tilstanden i Østerrike er fortvilet, og at forvirringen i den indrepolitiske situasjon er større, enn noen aner, er ikke lenger noen hemmelighet. At den østerriksk-ungarske utenriksminister grev Burian igjen er ute med fredsfølere, er derfor naturlig. Den note, han nå har tilstilet de krigførende makter, om å sende delegerte til et nøytralt sted for å begynne fredsforhandlinger, mens våpnene dog fremdeles skulle tale, er imidlertid sikkert et dødfødt foster, der vil møte enstemmig avslag fra ententen.