Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
Kristiania, 17. september 1918

De amerikanske tropper begynner å gjøre seg mer og mer gjeldende på vestfronten, og tyskerne vil nok snart erfare, at den amerikanske innsats i krigen ikke er det rene "bløff", som de trodde, da de mente å kunne uteske Amerika ved sin ubåtkrig.

Telegrafen bringer i dag melding om, at amerikanske troppekontingenter har tatt fortet St. Mihiel, som tyskerne tok allerede i september 1914, og hvorfra det hittil ikke hadde lyktes å fordrive dem.

Tyskerne hadde her i sin besittelse et fremspring i den franske front, der var ytterst sjenerende også derved at det i høy grad sjenerte de franske jernbaneforbindelser til Nancy og Toul. Ved det amerikanske fremstøt er foruten St. Mihiel også en rekke andre franske landsbyer befridd, og trusselen mot jernbaneforbindelsene er forbi.