Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
4. november 1917

Italienerne på full retrett fra sine fremskutte stillinger ved Isonzo – det er den siste triste nyhet fra krigsskueplassen. Tyske tropper, der er overført fra den russiske front, der jo nå uten risiko kan neglisjeres, har sammen med sine østerrikske forbundsfeller, der som vanlig intet kan utrette alene, satt all sin kraft inn på en offensiv mot de italienske linjer, der har sviktet, og hvor flere troppekorps synes å ha vært demoralisert på grunn av provokatorisk fredsagitasjon og uten videre har overgitt seg. Ennå kjemper de i fjellegnene, men, når hensees til det store fangeantall tyskerne har tatt og det ganske enorme tap av materiell italienerne har lidd, er der vel den største sann­synlighet for, at tyskerne kan trenge ned på den italienske slette, og den fare er ikke utelukket, at italienerne kan lide Romanias skjebne. Det forlyder imidlertid, at franske og britiske tropper allerede er i Italia og delvis på vei dit for om mulig å forebygge et altfor stort débacle.

Den tyske kraft kan man ikke nekte sin beundring, men det løper en nesten kaldt nedad ryggen å tenke på, at det kanskje blir denne, som for fremtiden blir herskende i Europa, og som vi alle skal bøye oss for.