Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
29. oktober 1917

Vi var i går til stede ved innvielsen av den av vår gamle venninne fru Elise Frølich opprettede barneklinikk. Fru Frølich har kjøpt kommandørkaptein Ihlens tidligere villa øverst i Pilestredet og har her innrettet en klinikk, utstyrt med alle moderne innretninger, for småbarn, hvorved et her i byen av legene lenge følt savn vil bli utfylt. Alt var så vakkert og dertil praktisk innrettet, at det vakte alles beundring, og særlig de mange tilstedeværende leger så ytterst tilfreds ut ved å kunne sende sine små pasienter til en sådan mønsteranstalt. Selv vi usakkyndige kunne forstå, hvor vel gjennomtenkt alt var fra først til sist, og hvilket intenst og omsorgsfullt arbeid, der lå bak det hele, og hvorfor æren nesten udelt tilkommer fru Frølich selv. Det er en ikke ubetydelig del av sin formue, fru Frølich således har ofret for å realisere denne plan. Fruen vil selv lede klinikken og har alt innrettet sitt kontor der oppe. Måtte nå denne virksomhet utfylle en del av den sorg og det savn, tapet av hennes elskede mann har efterlatt, og bringe til å lege de sår, der synes å ha så vanskelig for å gro, og måtte hun få glede av sitt høyhjertede og menneskekjærlige foretakende.

Om aftenen var fru Frølichs nærmeste slekt og venner samlet til en stemningsfull middag i hennes hyggelige hjem i Gustavs gate.