Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
12. juli 1917

Vi har i disse dager solgt aksjemajoriteten i a/s Labro Træsliberi til det store selskap Union Co. De vanskelige arbeidsforhold – det har vist seg mer og mer vanskelig å få den nødvendige tilgang av arbeidskraft til å kunne holde sliperiet i den for lønnsomhet tilstrekkelige utstrekning – og den voldsomme stigning av tømmerprisene gjør sliperidrift til en stadig mer tvilsom affære, og da vi ble budt 500 % for våre aksjer, fant vi å burde slå til. Når Union Co. har kunnet by oss denne pris, er det utelukkende for å kunne komme i besittelse av våre skoger i Numedal. I det fri marked er det praktisk talt umulig lenger på grunn av konsesjonslovgivningen å kunne få kjøpt skog for aksjeselskaper. Nå kan kjøpet foregå ved ervervelse av våre aksjer gjennom en simpel transport på aksjebørsen, uten at konsesjonslovene kan gjøres gjeldende.

Jeg har i 11 år sittet i Labro Træsliberis direksjon, og dette arbeid har interessert meg meget. I denne tid har vi oppført det store kraftoverføringsanlegg, som vi senere solgte til Drammen kommune, og vi har ombygd og forandret hele sliperiet, idet vi for et par år siden gikk over til vann­sliping. Det er derfor ikke uten vemod, at jeg – efter all sannsynlighet – må tre ut av dette selskaps ledelse.