Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
6. juli 1917

De efterretninger som norske, der kommer fra Petrograd, bringer med seg om situasjonen i Russland, er meget nedslående. Arbeiderne spiller overalt herrer og vil nesten ikke mer innlate seg til å gjøre noe som helst arbeide. Penge­vesenet er i den reneste oppløsning, og hæren skal være i oppløsning. Både ved frontene og i byene utvikler tyske agenter en febrilsk virksomhet for å få massene til å oppgi krigen, og svekke regjeringens autoritet på enhver måte. En skipsreder fortalte meg, at han stadig på gater og torg midt i arbeidstiden så store flokker samlet om en eller annen taler, der utviklet for dem, at Tyskland var deres eneste sanne venn, og at all mangel på fødevarer m.v. ville opphøre i samme øyeblikk, de fikk fred med Tyskland. Og de naive tilhørere ga høylytt sitt bifall til kjenne. Og regjeringen står maktesløs. Gjennom svenske banker formidles store pengeforsendelser fra Tyskland til Russland for å brukes i denne agitasjons tjeneste. Og tyskerne kjøper likeledes gjennom svenske banker opp rubler, der av tyskerne anvendes til bestikkelser av russiske soldater og offiserer ved frontene.

Det virket derfor som noe av en overraskelse, når telegrafen i disse dager bringer beskjed om, at den russiske armé i Galicia har begynt en større offensiv, der synes ført med atskillig kraft, og som i de første dager har innbrakt russerne en snes tusen tyskere som fanger.

Men hvor lenge vil det vare?