Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
20. mai 1917

Atter igjen har Frankrike skiftet generalissimus. General Nivelle er avløst av en av lederne av Verduns forsvar, general Pétain. Avskjedigelsen av Nivelle har sikkerlig sin grunn i de svære tap den franske hær nylig led ved sin offensiv i Champagne, uten å oppnå tilsvarende fordeler.