Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
23. mars 1917

Daglig torpederes det flere av våre handelsskip uten noe som helst varsel, og uten at der tas det ringeste hensyn til mannskapene. Snart drepes de av bomber eller omkommer de av kulde i båtene efter disses ofte dagelange arbeid for å nå land. Selv blant de ikke overvettes mange, der ennå holder på Tysk­land, har en sådan opptreden brakt atskillige til frafall. Men der er jo ennå enkelte standhaftige, hvis hjerte er nærmere knyttet til Tyskland enn til vårt eget land, og som fremfører det besynderlige resonnement, at vi kan holde våre skip borte fra faresonen. Som om de ikke visste, at dette er ensbetydende med matnød og brenselsnød for de tusen hjem, og arbeidsstans og nød overalt i Norge.

Men fra den norske regjering og det norske storting høres ikke et forløsende ord!

Nå kommer så også efterretningen om, at tyskerne har utvidet sin blokade også til Nordishavet, og linjen for faresonen kan trekkes således, at fiskerne ikke uten risiko for torpedering kan reise ut til sine fiskeplasser, og at deler av våre fjorder der nord kommer inn under den. Formelt vil der selvfølgelig bli nedlagt en protest fra Norge i Berlin, men man vil nok fortsette med gjeste­vennlig å gi husly til tyskere og deres spioner og å sende Tyskland nikkel til deres torpedoer og den mat, vi selv kan unnvære.