Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
28. mars 1917

Den administrerende direktør ved a/s Glommens Træsliberi, ingeniør Bernhard Thams, er avgått ved døden efter et kort sykeleie, kun ca. 40 år gammel. Han ble for en ukes tid siden angrepet av blindtarmbetennelse, og nå er den kraftige mann bukket under. For Kykkelsrudanlegget og de samme tilknyttede bedrifter betyr Thams'' død et tap, som vanskelig kan erstattes. Han hadde vært knyttet til dette selskap omtrent fra starten, deltatt i utbyggingsarbeidet, og var fra ingeniørassistent efter hånden rykket opp til administrerende direktør og fylte denne stilling på den smukkeste måte. Evnerik og med en uoppslitelig arbeidskraft og energi ledet han de omfattende forretninger og hevdet seg ikke bare som den kyndige ingeniør, men også som den dyktige administrator og forretningsmann. Hans rettlinjethet og elskverdige vesen skaffet ham overalt respekt og også venner. Vi har arbeidet sammen i 16 år, og ingen mislyd har noensinne forstyrret dette samarbeid.