Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
2. november 1916

Tyskerne under Mackensen trenger seierrik frem i Dobrudsja og trykker rumenerne og russerne tilbake. Romanias viktigste havneby Constanza med dens formentlig ikke ubetydelige forrådslagre er erobret av tyskerne. Det later i det hele til, at Romanias deltakelse i krigen blir en eneste stor skuffelse. Ryktevis fortelles det, at den russiske regjeringspresident Stürmer – der som så mange i regjeringskretsene og i keiserens nærmeste omgivelser nærer ut­pregede tyske sympatier og arbeider mer eller mindre åpenlyst for separatfred med Tyskland – skal ha solgt Romanias strategiske planer til Tyskland.

At Protopopov i Stockholm har hatt sammenkomster med tyske diplomatiske agenter, kan visstnok betraktes som en kjensgjerning.

Sikker mot overraskelser fra denne kant kan man visstnok ikke være.