Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
Kristiania, 26. oktober 1916

Den nye direksjon i A/S Hafslund foretok i går en tur til Hafslund for å besiktige kraftanleggene der og en del av de største industrielle bedrifter, der får sin kraft derfra. Vi tok med ekstratog til Hafslund, beså kraftstasjonen samt sinkverket og Usines Éléctrochimiques store fabrikker for karbid- og ferrosilisiumproduksjon. Derefter inntok vi lunsj på Hafslund gamle herregård. Så tok vi med dampbåt fra Sandesund nedad Glomma til Fredrikstad. Det er nå nesten som en sammenhengende by fra Sarpsborg til Fredrikstad. Den ene store industrielle bedrift avløser den annen, fabrikker, trelastbruk og teglverker. Vi gikk i land ute på Ørene, hvor Fredrikstads nye industridistrikt utvikler seg med rivende fart. Det store nye kopperekstraksjonsverk, hvis advokat jeg er, er under oppførelse, og likeledes en teknisk porselensfabrikk. Her ute ligger også det store millionanlegg De Nordiske Fabriker – De-No-Fa, med sine oljeraffinerier. Dette anlegg beså vi også, skjønt den vesentlige drift nå er stanset på grunn av krigen. Så reiste vi over til den vestre by, hvor grosserer Elias Kiær og frue hadde innbudt oss til en elegant middag i sin vakre villa – tidligere grosserer Capjons, hvor jeg som barn på en tur fra Hankø også hadde vært innbudt til middag.

Ved 9-tiden tok vi med ekstratog tilbake til Kristiania. På jernbanestasjonen i Fredrikstad fikk vi aftenavisene, der brakte telegram om en betydelig fransk seier ved Verdun, hvorved franskmennene har tatt tilbake de viktigste forter og det meste av det terreng, tyskerne hadde tatt med så kolossale ofre i februar og mars.