Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
4. august 1916

I disse dager, da toårsdagen for denne forferdelige verdenskrigs utbrudd minnes rundt om i landene, bringer avisene meddelelsen om to nye mørke kapitler av den tyske krigsførsel i det 20. århundre.

Fra de okkuperte deler av Nord-Frankrike har de tyske autoriteter bortført store deler av den sivile befolkning fra deres hjem og overført dem til andre distrikter og tvunget dem til arbeider av forskjellig slag. Gamle og unge, kvinner og barn uten forskjell er blitt behandlet på denne måte. Familienes medlemmer er endog blitt splittet og sendt til forskjellige kanter. Som om befolkningen i disse distrikters lidelser ikke var store nok i forveien. Den franske regjering har appellert til de nøytrale regjeringer i anledning av dette nye brudd på folkeretten. Men det vil vel – nå som tidligere – bli som et rop i ørkenen.

Det annet tilfelle er henrettelsen av den engelske sjøkaptein Fryatt. Hans skip, der gikk i fart over kanalen mellom England og Frankrike, ble kapret av tyskerne. Og som straff for at han ved en tidligere anledning hadde søkt å verge seg mot at hans skip med passasjerer ble torpedert av tyskerne, blir han skutt. Et redselsskrik har reist seg over den hele verden mot denne bloddåd. Tyskerne forsvarer den og legger ingen skjul på, at den er foregått med den øverste tyske hærledelses og den tyske keisers sanksjon.