Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
12. august 1916

Mens den russiske offensiv stadig arbeider seg fremover – russerne har besatt Brody og Stanislau og nærmer seg truende Lemberg – kommer den overraskende nyhet fra det italienske krigsteater, at italienerne har gjennombrutt den østerrikske front ved Isonzo – et gjennombrudd, der forgjeves har vært forsøkt helt siden krigens utbrudd i mai i fjor – og har erobret byen Görz. Samtidig har de også gjort store erobringer på det carsiske platå, og om enn store vanskeligheter ennå er å overvinne, har italienerne nå atskillig nærmet seg sitt mål: Triestes erobring.