Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
28. februar 1916

Tyskerne har under kronprinsens ledelse begynt en voldsom offensiv mot Verdun og har også gjort noen små fremskritt i Meuse-distriktet, men det synes, som om disse fremskritt ikke står i noe som helst forhold til de enorme tap, de har lidt under sin fremrykning. Det synes forøvrig, som om franskmennene på flere punkter allerede har stanset denne, og at de tillitsfullt ser fremtiden imøte.

Jeg talte i dag med den franske minister, der tok det med stor ro, og som syntes overbevist om, at tyskerne ikke ville nå sitt mål.

Men selv om så skulle skje, følte han seg fullstendig sikker med hensyn til krigens endelige utgang. Det ville jo være meget kjedelig, om tyskerne virkelig skulle ta Verdun, sa han, men – gjentok han flere ganger: "Nous les aurons."