Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
19. januar 1916

I natt er ingeniør Mauritz Hansen avgått ved døden. I 10 år har jeg nå sittet sammen med ham i Labro Træsliperis direksjon og dessuten arbeidet sammen med ham i A/S Hafslund. Mauritz Hansens død er et stort tap for norsk industri. Han var knyttet til flere av våre største industrielle bedrifter, der nå vil komme til å savne ledende hånd, faste vilje og store energi. Mauritz Hansen var en personlighet av de sjeldne. Han var først og fremst et mannfolk – og dem har vi desverre ingen overflod av – der visste, hva han ville, og som, når han anså noe for riktig, gjennomførte det uten sidehensyn med fast hånd. Sånt gjør man jo ikke uten av og til å støte folk på mansjettene. Han kunne nok derfor av og til synes noe barsk, men vi, som har arbeidet sammen med ham, visste, at han kun kjempet for, hva han efter moden overveielse fant riktig og rettferdig, og at der banket et varmt hjerte og nobelt sinnelag bak alt hans virke. Mauritz Hansen var en av de ikke mange personligheter, man må anse det som en lykke å ha kjent og arbeidet sammen med.