Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
April 1916

Ennå raser slaget ved Verdun, som man nå kanskje noe uegentlig kaller tyskernes rasende offensiv i Meuse-distriktet i retning mot Verdun. I det store og hele tatt har tyskerne imidlertid, tross de store ofre det har kostet, ikke kommet sitt mål nærmere. At franskmennene også har lidt blodige tap, er gitt. Men deres tillitsfullhet er vokst, og de har selvfølgelig i de måneder, der nå er hengått, siden offensiven tok sin begynnelse, ytterligere forsterket alle sine forsvarsstillinger foran Verdun.

-----

Av den tyske og norske direksjonsavdelingen i A/S Hafslund er jeg som suppleant innvalgt som medlem av direksjonen i Hafslund efter avdøde Mauritz Hansen, hvilket valg dog skal stadfestes av generalforsamlingen i juli.