Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1915
7. august 1915

Telegrafen brakte i går budskap om, at tyskerne hadde inntatt Warschau og østerrikerne den viktige festning Ivangorod. Budskapet kom egentlig ikke overraskende. Russerne har selv bebudet, at de muligens måtte oppgi Warschau, og presidenten nevnte også Warschaus fall som en sannsynlighet i den tale, hvormed han fornylig åpnet sesjonen i den nå sammentrådte russiske duma. Så­vidt vites har også russerne allerede for en måneds tid siden begynt å evakuere byen. Skyts, ammunisjon og forråd er brakt i sikkerhet til de bakre linjer, byens kunstskatter flyttet til Moskva etc.

Noe synderlig materielt bytte gjør således tyskerne formentlig ikke, og noen tilfangetakelse av større troppemasser har heller ikke funnet sted efter de hittil innløpne telegrammer.

Ikke desto mindre er det selvfølgelig en stor moralsk seier, de tyske tropper under den bayerske prins Leopold har vunnet ved inntakelsen av Polens gamle hovedstad. Hvorvidt tyskerne er nærmere sitt mål i å tvinge Russland til en separatfred, er dog uvisst. Dette og dessuten å erholde fri gjennomførsel av våpen og ammunisjon til Tyrkia gjennom Romania og Bulgaria, er, efter alt hva jeg erfarer, nå tyskernes store håp.