Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1915
1. august 1915

Regn, regn og atter regn. Mens vi i månedene april, mai og juni så godt som ikke hadde en regndråpe, og tørken syntes å skulle bevirke et fullstendig uår for bonden, mens der samtidig omtrent ikke var varme i luften, har der siden juli måned vært en ustanselig regnværsperiode, der nå truer med å bli like så ødeleggende for høsten som tørken tidligere.

De kan telles de aftener, vi denne vår og sommer har kunnet sitte ute på vår veranda.

-----

Krigen har medført en fordyrelse av alle levnetsmidler og av kull og koks, der begynner å bli betenkelig. Heldigvis tjener vår forretningsstand i mange bransjer og skipsfarten gode penger. Men for vår embetsstand og for alle fastlønnede funksjonærer må det være likefrem bekymringsfullt. Jeg skjønner ikke, hvorledes de kan sutinere i disse tider.

Også for flere brancher av vår industri er tidene vanskelige. Tyskerne torpederer våre skip i større og større skala, og englenderne legger nå så mange hindringer som mulig i veien for innførsel av viktige og uunnværlige råstoffer.