Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1915
24. mars 1915

Ingen særlige begivenheter på noen av krigsteatrene. Det er en evig bølgen frem og tilbake. Russerne har inntatt den lenge beleirede festning Przemyśl og der tatt vel 100 000 fanger. Hvilken betydning dette vil få for det fremtidige forløp av krigen på østfronten, er det imidlertid vanskelig å uttale seg om. Vil russerne nå forsere seg frem mot Krakau? Og har de krefter til å gjøre det. At østerrikernes stilling ikke er videre lys, og at tyskerne må hjelpe dem, hvis en katastrofe skal unngås, synes dog å fremgå av alt.