Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
20. november 1914

Jeg traff i dag den franske legasjonssekretær, mr. Anginieur. Han har arbeidet meget for utviklingen av speiderguttbevegelsen i Frankrike. Fra en av sine tidligere venner blant speiderguttene hadde han nylig fått et brev fra et fransk hospital, hvor han lå såret. Han leste opp for meg disse rørende linjer av brevet: "Maintenant je n''ai qu''un bras, l''autre j''ai donné á la patrie. Nous sommes deux ici, qui ont eu la meme chance."

Et vakrere uttrykk kunne ikke vært gitt for den offervilje for fedrelandet, som ingen grenser kjenner.

Han leste også opp for meg bruddstykker av et brev fra en fransk offiser, der har ligget i skyttergravene et par måneder. Offiseren fortalte, at av og til, når hans soldater så, hvorledes ødeleggelsen hadde herjet de av de tyske armeer okkuperte strekninger, kunne det hende, at en soldat i raseri ropte: "Cela nous voulons venger, quand nous arriverons sur le sol allemand!" Men da lyder det fra mange kanter: "Jamais – jamais! Souvenons nous que nous luttons pour des tout autres idéals."