Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
13. november 1914

Tyskerne har nå også spredt miner i Botniske bukt, og flere svenske dampskip er gått på dem og er gått under med betydelige tap av menneskeliv. Den svenske opinion, der jo hittil har vært ytterlig tyskvennlig – den svenske presse har på enkelte unntagelser nær vært fullstendig like så tysk som de tyske aviser selv – lar i den anledning til å begynne å få øynene opp for, at den måte tyskerne fører denne krig på, mer og mer blir så hensynsløs og brutal at selv tidligere beundrere av Tyskland begynner å tro på, at Mr. Asquith har rett, når han hevder, at den tyske militarisme er en fare for Europa og må stagges før den blir overveldende.