Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
3. november 1914

Betegnende for det hat, som hersker i Tyskland mot England – like overfor dette forsvinner animositeten mot Frankrike, for hvilket tyskerne endog later, som de har en viss sympati, og endog mot Russland, der jo skulle være erkefienden – er den dagsbefaling, som den bayerske kronprins Rupprecht – den stakkars belgiske dronnings svoger – har utstedt til sine tropper, om, at når det gjelder englenderne, må de tyske soldaters hugg bli dobbelt kraftige, og hans oppstilling av en belønning til den, som skriver det beste hatdikt mot engelskmennene.

Tyske aviser beretter, at når tyske soldater nå møtes, sier de nå ikke lenger god dag og adjø, men man hilser hverandre med tilropet "Gott strafe England" og får til svar "Er strafe es".

-----

England har erklært, at en del av Nordsjøen fra 5. november blir å betrakte som krigsområde. Hva dette vil ha å bety for norsk skipsfart, har man ennå ingen oversikt over. England, som jo hittil har opptrådt på den vennskapeligste måte like overfor oss og på så mange måter vist, at det ikke akter å fortredige oss mer enn høyst nødvendig, vil sikkerlig også til tross for denne deklarasjon ta alle hensyn.