Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
18. desember 1914

Den tyske marines siste bedrifter er et tokt til den engelske kyst, hvor de har kastet bomber ned over en befestet by, men forøvrig over ganske ubefestede steder – badesteder ved kysten, hvor de har hatt gleden av å ødelegge noen badehoteller og drept noen sivile personer, vesentlig kvinner og barn. Sånt har tidligere ligget utenfor den krigførsel, der har vært ansett tilstedeldig og synes ledet fair. Den vesentlige hensikt har vel vært å gjøre et visst moralsk inntrykk på befolkningen. Det later til å være et prinsipp hos den tyske ledelse under denne krig å spre skrekk i videst mulig utstrekning blant den sivile befolkning i de fiendtlige land.