Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
31. oktober 1914

Tyrkia har nå endelig kastet masken og kastet seg ut i krigen på sentralmaktenes side.

Nikken Hoff, der nettopp er kommet hjem derfra, efter at den tyrkiske regjering like efter hans ankomst til Armenia hadde kalt ham tilbake og gitt ham orlov, så lenge krigen varer, fortalte meg, at han på gjennomreise i Berlin var blitt kalt opp til det tyske utenriksministerium til konferanse med kabinettssekretæren hr. Zimmermann, der gjerne ville høre hans mening om tyrkiske militærforhold. Hoff hadde like overfor denne ikke lagt skjul på, at efter hans mening ville Tyrkias inndragelse i krigen kun bringe skuffelser. I alle fall i et vinterfelttog ville de lite eller intet kunne utrette, efter hans inntrykk av forholdene.

Når man nå allikevel har tvunget Tyrkia inn i krigen – efter hva Hoff hadde sett og hørt, var det tyskerne, der allerede da han var der nede, hadde tatt kommandoen så vel over den tyrkiske hær som flåte – er vel hovedhensikten, at Sheikh ul-Islams forkynnelse av den hellige krig skal bringe alle muhammed­anere i de engelske og franske besittelser til å reise seg og dermed bringe de allierte i vanskeligheter.

Erfaringene fra den siste tyrkisk-italienske krig i Tripolis stiller det imidlertid meget tvilsomt, om denne proklamasjon vil få den tilsiktede virkning.