Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
Finse, 5. september 1914

Her begynner nå å bli temmelig kaldt og blåsende. Om aftenen har temperaturen vært ved 0-punktet. Men dagene er klare, og det er et ønskevær for fjellmarsjer. I morgen må jeg av sted til byen igjen, men jeg føler meg også styrket til å ta fatt på arbeidet igjen.

-----

Franskmennenes retrett synes foreløpig å være stanset opp ved Marne-linjen. Viviani har rekonstruert sitt ministerium, således at det er blitt et uttrykk for alle politiske avskygninger, og partienes beste menn er trådt inn i ministeriet. Republikkens president og regjeringen har forlatt Paris og forlagt sitt sete til Bordeaux. Det synes imidlertid, som om den tyske hær svinger forbi Paris. Av taktiske grunner eller av nødvendighet? Situasjonen synes ikke klar i så henseende.