Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
Kristiania, 13. september 1914

Da de franske hærer hadde retirert til Marne-linjen, tok de offensiven på hele linjen fra Marne til Vogesene, og tyskerne har måttet trekke seg tilbake. Franskmennene søker nå også å trykke dem tilbake over Aisne. Hvorvidt det vil lykkes, er ennå ikke godt å si. Pariserne ånder imidlertid lettet, og de hundre tusener, der for 1 ukes tid siden flyktet fra den truede hovedstad, begynner å vende tilbake.