Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
11. mai 1914

I går blev vår kjære Kai konfirmert i Frogner kirke av pastor Hygen.

Ved middagen efterpå holdt jeg omtrent følgende tale til ham:

"Dine foreldre har på denne din høytidsdag samlet om deg slekt og venner og søkt å gjøre dagen så festlig som mulig, for at den skal kunne bli en av de dager, du vil se tilbake til og minnes med glede.

Du har i en stille stund betrodd meg, at du ikke liker taler, men dine foreldre vil nå allikevel si deg noen ord i tillegg til denne, du har hørt av din prest i dag og under konfirmasjonsforberedelsen.

Du har kanskje tenkt deg, det nærmest ville bli en formaningstale om flid og arbeid. Men det skal du slippe i dag. Det hører du nok av til hverdags, og jeg tror også, du nå er kommet så vidt til års, at du selv har forståelsen av, at hvis man vil frem i livet, så gjelder det nå mer enn noensinne å anspenne alle dine evner, og det vil også gå mer og mer opp for deg, at intet i livet gir den følelse av tilfredshet og velvære som et vel utført dagsverk.

For den slekt, der nå vokser opp, og som tidlig ser seg omgitt av "the struggle for life", tror jeg, det kan være mer påkrevd å minne dem om, at de aldri må glemme, at der er andre og større livsverdier enn den å nå langt frem i det store veddeløp.

En av mine venner, som hadde levd lenge i utlandet, sa nylig til meg: Det er så underlig her hjemme. Når man taler om en person spør man alltid: Er han klok og begavet? Er det en mann med innflytelse? Er han rik? Kun sjelden hører man: Er det et godt menneske? Er det en helstøpt og hederlig karakter?

Jeg tror, der er noe sant heri. Det er liksom disse verdier trer mer i bakgrunnen. Og dog er det jo fra disse egenskaper, det enkelte menneskes, som det hele folks lykke og styrke beror.

Min kjære Kai, du har alltid vært en kjærlig og hensynsfull sønn i ditt hjem. Bevar fremfor alt disse egenskaper, la dem lyse og ikke alene i ditt hjem og blant dine nærmeste, men også senere i ditt arbeid og virke i større forhold. Vik aldri bort fra, hva ditt hjertelag og din overbevisning tilsier deg. Da vil du både føle deg selv lykkelig og kunne skape lykke for andre.

Ti det er sant, hva Bjørnson sa i sin tale ved Ole Bulls grav: ”Det er stort å være æret, men det er enda meget større å være elsket."