Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
April 1914

Uaktet statsminister Knudsen, da jeg reiste sammen med ham til Porsgrunn i fjor i november, uttalte, at efter hans mening var den forsvarsbevegelse, der utvilsomt gikk gjennom landet, det rene hysteri, en fra Sverige importert bevegelse, hvis dypere årsak var en ganske ugrunnet redsel for aggressive hensikter fra Russlands side, og at økte forsvarsutgifter var umulige i vårt fattige land, hvis ikke ethvert sosialt reformarbeide skulle skyves til side, viser det seg dog, at regjeringen ikke har tort annet enn å ta hensyn til bevegelsen og for stortinget fremsette kgl. proposisjon om en rekke bevilgninger til styrkelse av vårt forsvar.

Når det konsoliderte venstre vant sin store valgseier i 1912, var det ikke minst på grunnlag av statsminister Knudsens og de andre venstrekoryfeers voldsomme angrep på de efter den Konowske og Bratlieske regjerings forslag vedtatte forøkte militærbevilgninger. Da den nye regjering fremla sitt program for det nyvalgte storting, ble det også uttalt, at de av den avgående regjering fremlagte forsvarsutgifter burde reduseres. Og så må den Knudsenske regjering gå til forøkelse istedenfor til avknapning. Der står i sannhet respekt av sådanne statsmenn og deres valgagitasjon!