Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1913
Kristiania, 31. januar 1913

Barbara er nå kommet hjem fra sin Dresdentur med Sisine, der er plassert i et "English house" i en av Dresdens villagater hos 2 misser Virgin.

Barbara var med Eleanor i flere selskaper i Dresden, hvor hun traff offiserer og diplomater. Der taltes kun om den forestående krig mellom Tyskland og England, som man i disse kretser var sikker på, ville bryte ut til foråret. Den engelskfiendtlige stemning i Tyskland var åpenbar på alle hold. Når Sisine fikk plass i pensjonatet hos miss Virgin, skyldtes det alene, at der var kommet avbud fra et par engelske damer. Foreldrene turde ikke sende dem over til Tyskland under de nåværende spente forhold, der uten man visste av det kunne utlade seg i en plutselig eksplosjon.

Barbara var på hjemreisen blitt bestjålet. Hennes store koffert var snittet opp i siden, og en deilig silkekjole, en hel del kniplinger og en bok var nappet ut ved hjelp av et instrument. Først da kofferten hjemme ble nøye undersøkt, kunne man oppdage snittet i koffertlokket. Det var meget behendig gjort. Man kan således heller ikke i Tyskland nå lenger være sikker på, at ikke innskrevet reisegods plyndres. Sannsynligvis er tyveriet foretatt på fergen mellom Gedser og Warnemünde, da der i den senere tid skal være meldt flere tyverier, der er foretatt under overfarten der.

-----

I går fylte vår venn Alfred Stabell 50 år, og der var stor fest på Villa Kasbah – over 100 personer til middag og derefter dans. Det er sjelden den slags store fester holdes mer her nå i Kristiania. De fleste har jo heller ikke plass til å se så mange gjester hos seg. Der var meget muntert, mange viser ble sunget under middagen, og champagnen fløt hele tiden.

Blant gjestene var også 2 andre geburtsdagsbarn, fru Helga Nicolaysen og fru Anette Løvenskiold.