Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1912
2. desember 1912

I går ble Sisine konfirmert i Uranienborg kirke av pastor Haakon Arnesen.

Om aftenen hadde vi innbudt nærmeste slekt og venner til middag, der samtidig var som en innvielsesfest av vårt nye hus.

Jeg selv holdt talen for konfirmanten og fremholdt for henne, at hun ved siden av de livsverdier, hun hadde fått seg innprentet under sin konfirmasjonsundervisning, også alltid måtte legge seg på sinne: La heller intet menneskelig være deg fremmed.

"Jeg sikter ikke alene hermed til, at du alltid må søke å øke dine kunnskaper og utvide din synskrets til forståelse av alt det, der omgir deg, men at du også må fylles av den kjærlighetens, den tilgivelsens og medfølelsens ånd, som alene gjør livet verd å leve, og som vår tid krever av oss mer enn noen annen.

Holder du deg dette for øye, så vil du også føle den livsglede, som forskjønner livet, og får det livsmot og den balanse i sinnet, som gjør, at du med større ro og fortrøstning kan møte livets alvor, når det rykker deg nærmere inn på livet."

Så la jeg henne også på sinne å glede seg mest mulig ved livet, men samtidig også å forstå og forsake, når det kreves. Og fremfor alt ikke glemme å spre glede også til andre.

Det var morsomt å høre, hvor alle fant vårt nye hus praktisk og smukt i alle dele.